Ny teknologi sorterade kläder från Vargön

För att kunna återvinna textilfibrer måste vi ha fungerande system för att samla in och sortera uttjänta kläder. Wargön Innovations sorteringspilot har testat nya metoder och ny teknologi på vägen mot mer storskaliga lösningar.

Under januari samlade Wargön Innovation med hjälp av Vänersborgs kommun in textilier i samhället Vargön. Totalt samlades 3600 kilo textilier av alla slag in. Den största andelen av materialet var sådant som ideella organisationer kan ta tillvara för återbruk, medan omkring 15 procent var lämpat för materialåtervinning.

 

Uttjänta textilier blir ny råvara

De uttjänta 15 procenten av textilierna från Vargön sorterades med hjälp av den nyutvecklade Fibersort-teknologin. Den kan automatiskt läsa av och sortera stora mängder textil utifrån fiberkomposition. Det möjliggör en storskalig, industriell sortering av textilier i olika material, till exempel polyester, bomull, ull, viskos och olika blandningar. Tanken är att de utsorterade fraktionerna kan bli ny råvara till industrin.

– Vi jobbar samtidigt med att hitta entreprenörer och nya kundgrupper för de olika textilfraktionerna som sorteras ut och som sedan kan användas i tillverkningen av nya produkter, säger Wargön Innovations verksamhetsledare, Maria Ström.

 

Stort intresse bland tillverkare

Marknaden för återvunnen textil är fortfarande i sin linda, men många företag inom till exempel möbel- textil och bilindustrin har som målsättning att arbeta mer med cirkulära material.

– Det finns ett stort intresse från företag som till exempel KappAhl, Lindex och Varner-gruppen, men det återstår att skapa system för insamling och återvinning i större skala, samtidigt som nya användningsområden för råvaran behöver utvecklas, säger Maria Ström.

De textilier som sorterades ut från insamlingen i Vargön kommer att gå till Wargön Innovations samverkanspartner Swerea IVF som i sin tur kommer att använda det i sina olika projekt där de söker nya tillämpningar av uttjänt textil.

 

Sorteringsanläggning i större skala

I april avslutas Wargön Innovations projekt sorteringspiloten och nu planeras projekt för etablering av fortsatt testverksamhet.

– Vi hoppas kunna etablera en pilotanläggning för sorteringsprocessen av textilier i Vargön med målet att utveckla både teknik, marknader och arbetsmiljöfrågor i samverkan, säger Maria Ström.

Den långsiktiga målsättningen är att möjliggöra ett mer storskaligt system för textilinsamling och sortering.

Projektet sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall genomförs i samarbete med Vänersborgs kommun, ideella organisationer, mode- och återvinningsindustri, Högskolan Väst och finansieras via Innovationsprogrammet RE:Source.

Wargön Innovations verksamhetsledare, Maria Ström och Magnus Nilsson från Emmaus Björkå i samband med testkörningen av Fibersort-teknologin.

Fibersort-teknologin

Varje år hamnar över 20 miljoner ton uttjänta textilier i Europa och Nordamerika i soporna. Men textilavfallet kan också ses som en resurs som kan återvinnas i ett cirkulärt system, vilket skulle minska mängderna avfall och behovet av jungfruliga råvaror. Ett led i utvecklingen av ett sådant system är automatiserad textilsortering där Fibersort-teknologin, som kan sortera stora mängder blandade textilier utefter fiberkomposition, nu utvecklas.

Joel Arnoldsson, Wargön Innovations affärsutvecklare arbetar med att ta fram affärsmodeller för en storskalig sortringsanläggning i Sverige. Här berättar han om insamlingen av textilier från hushåll på Vargön och varför det är viktigt att testa ny teknologi för klädsortering.

För frågor om Wargön Innovation:

Maria Ström, verksamhetsledare Wargön Innovation

0728-021133

maria.strom@wargoninnovation.se