Många Vargönbor bidrog med textilier till sorteringspilot

Den 13 januari samlade Wargön Innovation med hjälp av Kretslopp och Vatten i Vänersborgs kommun in textilier från hushåll Vargön. Många Vargönbor bidrog och det lovar gott inför det fortsatta arbetet med ”Sorteringspiloten”!

Återanvändning i första hand

Alla insamlade textilier från Vargön samt de som inkommit från andra Vänersborgare, kommer först att tas om hand  av Emmaus Björkå och Röda korset. De sorterar ut det som kan återanvändas för second hand-försäljning. Det som inte kan återanvändas kommer Wargön Innovation att använda för den ”sorteringspilot” som sker under januari-februari.

Uttjänta textiler ska tas tillvara

I ”Sorteringspiloten” kommer vi att sortera allt material som vi får tillbaka i 20-40 olika fraktioner, såsom bomull, polyester, ull, viskos och blandningar av olika slag (det finns massor av blandningar). De sorterade textilierna går därefter till vår samverkanspartner Swerea IVF som i sin tur kommer att använda det i sina olika projekt där de söker nya tillämpningar av uttjänt textil.

Ökande intresse för återvunnet

Det finns idag ingen storskalig och automatiserad anläggning i världen som sorterar uttjänt textil per materialkategori (bomull, polyester, ull mm). Det är det Wargön Innovation vill bidra med att skapa förutsättningar för. Det finns ett stort och växande intresse för att använda återvunna textilfibrer. Därför bedrivs också många projekt som syftar till att hitta lösningar. Wargön Innovation och forskningsinstitutet Swerea IVF är två mycket aktiva aktörer inom området och vi samarbetar genom projekten:

  • Wargön Innovations projekt ”Sorteringspiloten” – Sortering av textil, förutsättningar för sorteringsanläggning
  • Swerea IVFs projekt ”Testbädd för textilåtervinning” – utvecklingsprojekt tillsammans med framtida kunder av textilfraktioner, som i detta fall erhålls från Wargön Innovations Sorteringspilot-projekt.

Vi rapporterar resultaten

Vi kommer att logga alla data om insamlingen som genomfördes den 13 januari, hur många kilo som samlats in, hur många kilo som kan gå till second hand, hur många kilo av olika textilkategorier som sorterats samt hur mycket som eventuellt måste gå till förbränning (förväntas bli en mycket liten andel, gäller enbart nedsmutsat material). Allt kommer att vara tillgängligt för Vargön- och Vänersborgsborna. Vi deltar bland annat på Vänersborgs kommuns arrangemang Earth Hour i mars.

Så här såg det ut utanför många hus på Vargön dagen för insamlingen av textil.

Så här såg det ut vid många hus i Vargön under insamlingsdagen. Ett fantastiskt engagemang. Tack alla som bidrog!

För frågor om Wargön Innovation:

Maria Ström, verksamhetsledare Wargön Innovation

0728-021133

maria.strom@wargoninnovation.se

För frågor kring insamlingen:

Lars Jensen, enhetschef Kretslopp & Vatten

0521-721253

lars.jensen@vanersborg.se

Klicka här för att läsa mer om tidigare sorteringsförsök ›