Ny innovationstävling – Från jord till bord för ett hållbarare jordbruk

Täckmaterial, markdukar och emballage. Varje dag, år ut och år in, används enorma mängder plast inom jordbruket. En del blir kvar i marken och blir ett miljöproblem likt det med plastskräp i haven. Innovationstävlingen Från jord till bord hoppas hitta lösningarna.

Plast har bidragit till att utveckla och effektivisera jordbruket de senaste 70 åren. Men den utbredda användningen har en allvarlig baksida.

Stoppa plasten vid källan

Trots att det finns insamlingsinitiativ blir mycket plast blir kvar i markerna. Där hamnar den i djurens magar eller finfördelas och ackumuleras i andra organismer utmed näringskedjan.

– Vi vill hitta sätt stoppa plasterna vid källan och hitta bättre alternativ, till exempel material som blir med humusartade när de bryts ner. Men vi vet inte än vad som är görbart. Därför arrangerar vi den här innovationstävlingen, säger Josefin Fogelberg, projektledare för från Jord till bord.

För renare jordar

Förhoppningen är att dammsuga Sverige på goda innovationer. Huvudfokus i tävlingen ligger på plast inom fyra stora användningsområden: ensilage- och slangkonserveringsplast, säckar för mineralgödselhantering samt odlingsdukar.

– Det är där de största volymerna med plast finns och därför är det viktigt att jobba med de produkterna för att få renare jordar, men på sikt vill vi nå hela vägen ut till bordet.

Positiva reaktioner

Jakten på de goda innovationerna startar i januari 2018 och pågår sedan under hela året. Det finns många därute som hoppas på lösningar på jordbrukets plastproblematik.

– Det är jättepositiva reaktioner på innovationstävlingen i alla led. Självklart från människor som jobbar med jordbruk och livsmedel, men också hos till exempel återvinningsindustrin. Många oroar sig nog för utfällningen av de här materialen i åkern. Jorden är aldrig bättre än vad vi stoppar i den.

Från Jord till bord

– utan fossilbaserad plast

Vill du vara med och bidra till ett hållbart jordbruk?! Ett jordbruk fritt från fossilbaserad plast.

I så fall har vi ett erbjudande till dig.

Under 2018 håller vi en innovationstävling där vi söker de allra mest briljanta lösningarna för framtidens fossilfria jordbruk. Lösningar som omgående kan omsättas till verklighet genom någon av våra testbäddar under den genomförandefas som kommer pågå fram till april 2019.

Vi letar efter dig som har eller vill skapa framtidens material och system för att ersätta de fossilbaserade inplastningsmetoder som används idag, där en stor andel av volymerna utgörs av ensilageplast, odlingsdukar och säckar för mineralgödselhantering.

Har du därutöver tankar kring de system som idag finns för retur och återvinning av den befintliga plasten i omlopp är vi än mer intresserade.

Anmäl dig här! ›

 

Vi ser oerhört mycket fram mot att höra från dig!

Projektteamet bakom ”Från jord till bord”:

Josefin Fogelberg, Wargön Innovation
Magnus Fransson, Wargön Innovation
Mårten Alkhagen, Swerea
Ola Palm, RISE
Per-Anders Algerbo, RISE

För mer information, kontakta: