Över tre ton textilier till ”Sorteringspiloten” från Vargön

En första uppskattning av textilinsamlingen i Vargön visar att cirka 3600 kilo samlades in av hushållen. Nu inleds ”Sorteringspilotens” första steg där Emmaus Björkå sorterar ut det som går att återanvända.

I ett första steg kommer Emmaus Björkå att ta hand om textilierna för en manuell sortering. Deras personal har den kompetens som krävs för att skilja ut de kläder som kan återanvändas.

– Sorterarna är viktiga. Det handlar mycket om att vara uppdaterad på mode och ha kunskap om olika kvaliteter, säger Magnus Nilsson, Insamlings- och hållbarhetsansvarig på Emmaus.

 

Vill se storskalig anläggning

Hållbarhetsarbetet är centralt för Emmaus Björkå och organisationen hoppas att de sorteringspiloter som Wargön Innovation nu genomför på sikt ska leda fram till etableringen av en storskalig sorteringsanläggning i Sverige.

– Det ligger i linje med vår ambition att Sverige ska säkerställa sin hantering av textilier. Då behövs utveckling av tekniken kopplad till sortering. Wargön Innovation dök upp på en bra tidpunkt med en affärsplan och målsättning att etablera en pilotanläggning för sortering, säger Magnus Nilsson.

Det ligger också i linje med Naturvårdsverkets rekommendationer om att 60 procent av de textilier som idag går till förbränning ska återanvändas eller återvinnas 2025, menar han.

 

Bättre återvinning av uttjänt textil

När Emmaus har tagit tillvara på den andel av textilierna som kan återanvändas går de uttjänta textilierna in i Sorteringspiloten där materialet maskinellt sorteras upp i 20-40 olika fraktioner, såsom bomull, polyester, ull, viskos och blandningar av olika slag (det finns massor av blandningar). De sorterade textilierna går därefter till vår samverkanspartner Swerea IVF som i sin tur kommer att använda det i sina olika projekt där de söker nya tillämpningar av uttjänt textil.

Emmaus Björkå

Emmaus Björkå kommer att ta tillvara de textilier som går att återanvända i sin helhet, resterande material ska sorteras för återvinning i Wargön Innovations ”Sorteringspilot”

För frågor om Wargön Innovation:

Maria Ström, verksamhetsledare Wargön Innovation

0728-021133

maria.strom@wargoninnovation.se

Klicka här för att läsa mer om tidigare sorteringsförsök ›