Insamling av textil på Vargön

Den 13: januari får invånare i Vargön möjligheten att bidra med kläder och andra textilier till ett av våra sorteringsförsök. Målet är att ta steg på vägen mot att etablera en storskalig anläggning för textilsortering.

Varför?

Bara 20 procent av alla textilier återvinns i Sverige idag, resterande bränns upp. Det är ett otroligt slöseri i och med att det krävs uppemot 30000 liter vatten för att producera ett kilo kläder. Detta vill vi förändra! I samarbete med Vänersborgs kommun samlar Wargön Innovation in kläder och textilier i Vargön till ett sorteringsförsök där ny automatisk sorteringsteknik testas. Målet är att etablera en anläggning som kan ta emot och sortera många tusen ton textilier.

Hur?

Hushåll i Vargön kommer att få en stor (60 l) miljövänlig plastpåse hemskickat till hushållet. Den fyller man med all typ av textil, helt som trasigt. Det måste dock vara rent eftersom det ska hanteras manuellt till stor del. Om man vill bidra med mer får man mer än gärna fylla fler egna påsar. Påsarna tillsluts ordentligt och ställs ut på vid din tomtgräns eller bredvid ditt sopkärl klockan 08.00 lördagen den 13 januari 2018.

De kläder som går att återanvända skänks till en välgörenhetsorganisation. All textil som inte går att återanvända kommer att sorteras i en helt nyutvecklad sorteringsmaskin. Den kan sortera textil baserat på fiberkomposition, som exempelvis bomull, polyester och olika blandningar. När de är sorterade kommer volymerna i sin sedan att gå till olika forskningsprojekt.

När?

Påsen kommer i mellandagarna eller strax efter nyår och insamlingen sker via kommunens renhållning från klockan 08.00 lördagen den 13 januari 2018. Sorteringsförsöket genomförs några veckor senare i februari.

Vilka?

Wargön Innovation samarbetar med Vänersborgs kommun, ideella organisationer, mode- och återvinningsindustri samt Högskolan Väst för att genomföra sorteringspiloten i februari.

Wargön Innovations affärsutvecklare om varför vi samlar in kläder från hushåll på Vargön och varför det är viktigt att testa ny teknologi för klädsortering.

Sammanfattning:

  • Kläderna samlas in i forsknings- och utvecklingssyfte för att förbättra sorteringstekniken för återvinning av kläder.
  • Vi är intresserade av textilier, från kläder till lakan och handdukar, samt skor i hopknutna par.
  • Textilierna kan vara trasiga, men de måste vara rena och torra.
  • I ett utskick har invånare i Vargön fått en plastpåse att använda för att lägga textilier i. Vid behov går det bra med andra plastpåsar.
  • Det är viktigt att påsarna försluts noggrant så att textilierna inte blir fuktiga!
  • Plastsäckarna ställs ut vid tomtgräns eller bredvid ordinarie sopkärl senast klockan 08.00 lördagen den 13 januari 2018. Kommunens renhållningspersonal kommer att samla in påsarna under dagen.

Bor du inte på Vargön?

Bor du inte på Vargön med vill hjälpa till ändå. Det går bra.

Genom vårt samarbete med Röda korset Vänersborgskretsen finns möjlighet att lämna in textilier i deras Second hand-butik på Drottninggatan 12 i Vänersborg fram till den 13 januari.

Öppettider:

Tisdag, onsdag, torsdag kl 12-18

Lördag kl 10-14

För frågor om Wargön Innovation:

Maria Ström, verksamhetsledare Wargön Innovation

0728-021133

maria.strom@wargoninnovation.se

För frågor kring insamlingen:

Lars Jensen, enhetschef Kretslopp & Vatten

0521-721253

lars.jensen@vanersborg.se

Klicka här för att läsa mer om tidigare sorteringsförsök ›