Biobaserad odlingsduk bättre för klimatet

Ett växande miljöproblem är de enorma mängder plastbaserade odlingsdukar som används i jordbruket världen över.  Men det finns bättre alternativ. Just nu pågår utvecklingen av en nedbrytbar duk av cellulosa som visat sig bättre också ur klimatsynpunkt.

Mängden plastbaserade odlingsdukar som används årligen på åkermark runt om i världen täcker motsvarande två Danmark. I Sverige måste lantbrukarna samla in plasten, men på många andra håll i  lämnas duken ofta kvar i marken vilket utgör ett snabbt växande miljöproblem. Drivkrafterna för denna användning är flera. Det handlar om att förhindra avdunstning, stoppa ogräs och hålla värmen kvar i marken och på så sätt förlänga odlingssäsongen.

 

 

Här testas odlingsduken på fältet vid Sötåsens naturbruksskola. Målet är att skapa en nedbrytbar odlingsduk som inte bara fyller sin grundfunktion, utan som dessutom tillför andra smarta funktioner som till exempel insektsskydd och näringsämnen.

Löser problem

Mot bakgrund av den snabbt växande användningen av plastbaserad odlingsduk är det angeläget att ta fram ett alternativ som är både nedbrytbart och konkurrenskraftigt. Just det arbetar man med inom Bioinnovationsprojektet ”Etablera närodlad textil i Sverige”.

– Jag tycker det häftiga är, när man ser det stora problemet som finns med plast i marken, att man kan skapa något som kan ligga kvar. Det löser ett problem för lantbruket som slipper tar bort duken, man gör det bättre för lantbrukarna på mer än ett sätt, säger Susanne Eriksson projektledare på Wargön Innovation.

 

Bättre för klimatet

Att den nedbrytbara odlingsduken är bättre ur klimatsynpunkt har nyligen visats i en jämförande livscykelanalys av bio- och fossilbaserade odlingsdukar utförd vid SLU. Den biobaserade duken visade sig ge betydligt lägre klimatpåverkan under alla omständigheter.

 

Smarta odlingsdukar

Men för att odlingsduken ska bli ett kommersiellt gångbart alternativ till de billiga plastvarianterna, räcker det inte med att den är nedbrytbar och klimatvänlig, den behöver vara smart också. Därför testas nu också adderad funktionalitet i form av inbyggt insektsskydd.

– Om man frågar de som är insatta i lantbruket, så är insekter det största problemet, så nu tittar vi på biologiska motmedel att integrera med dukarna som läggs på fälten nästa sommar, berättar Susanne Eriksson.

 

Prototyp hösten 2018

Utifrån resultaten från fältförsöken 2017 arbetar projektparterna nu med att ta fram nya materialprover som ska testas i labbmiljö under vintern och sedan i fält under odlingssäsongen 2018.

Wargön Innovation leder projektet som samlar viktiga aktörer från jordbruk, akademi, institut och näringsliv i Sverige och Finland.