Ökat fokus på nya material

Textila material kan användas på många nya, spännande sätt. För det krävs att de bra idéerna och goda innovationerna förverkligas och når marknaden. Därför var Wargön Innovation inbjudna riksdagen för att berätta om sitt arbete.

– Att behov av att förverkliga innovationer tas upp som fokusområde i riksdagen är mycket glädjande, säger Wargön innovations verksamhetsledare, Maria Ström.

I riksdagen pågår under hösten seminarieserien ”Tema Innovation – fantastiska kombinationer”.  Initiativtagaren, riksdagsman Penilla Gunther (KD), har som mål att visa på allt som händer och lyfta innovationsfrågorna i riksdagen. Hon hoppas också bidra till ett kunskapsutbyte mellan olika aktörer.

– Hit kommer människor både från de olika projekten och från andra aktörer som Tillväxtverket och branschorganisationer inom medtech, IT och textil. Här kan de kanske hitta nya kontakter att ha nytta av. Det brukar alltid bli positiva effekter, säger Penilla Gunther.


Viktigt med samverkan
Textila material kan användas inom de flesta områden genom miljösmarta innovationer. Under seminariet på tema Textil och miljö gavs olika exempel på tillämpningar inom till exempel vård och hälsa, byggsektor och jordbruk. Swerea IVF/Bioinnovation, Snickers Workwear och Smart Textiles var de som tillsammans med Wargön Innovation berättade om sina projekt.

– Samtidigt visade vi fyra aktörer på vikten av samverkan för att lyckas få ut innovationer på marknaden, säger Maria Ström.

Penilla Gunther, som kommer från Trollhättan, tycker att det var roligt att ha just Wargön Innovation på plats i riksdagen som ett lokalt exempel på hur man kan samverka och driva projekt för att lösa utmaningar på vägen mot en mer cirkulär ekonomi.

– Jag tror Wargön Innovation ligger i tiden, verkligen, vi behöver arbeta med hela kedjan, både med återvinning och förnybart för att skapa cirkulära system.

 

Susanne Nejderås, Smart Textiles, Högskolan Borås, Maria Ström, Wargön Innovation, Erik Perzon, 
SwereaIVF/Bioinnovation. Nicole Rimér, Snickers Workwear och Penilla Gunther, riksdagsman (KD)

Susanne Nejderås, Smart Textiles, Maria Ström, Wargön Innovation, Erik Perzon, SwereaIVF/Bioinnovation, Nicole Rimér, Snickers Workwear och Penilla Gunther, riksdagsman (KD)

Läs Esbri-bloggens referat från seminariet här ›