Wargön Innovation blir ett nationellt centrum för utveckling av hållbara material

Spadarna gick i jorden och med det byggstartade Wargön Innovations test- och demoanläggning.

– Här ska miljömässigt hållbara material utvecklas till kommersiella produkter och här ska det skapas nya jobb, säger kommunalrådet i Vänersborg, Marie Dahlin (S) som fick grävhjälp av bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

För Marie Dahlin är det en välkommen byggstart. Arbetet med att etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för nya hållbara material har pågått sedan hösten 2012 med kommunen som initiativtagare.

– Detta blir en chans för oss att med faktiska insatser bidra till en bättre värld, säger hon. Samtidigt ser jag att det kan skapas nya jobb i Vänersborgs kommun för både tjänstemän och produktionspersonal.

– Vänersborg är en klimatsmart kommun med ett tufft miljöprogram. I framtiden hoppas jag att vi får se världsledande innovationer ta kommersiell form här hos oss.

 

Hållbara materialinnovationer

Hög kompetens inom innovations- och affärsutveckling och produktions- och processteknik ska vara tillgängligt i test- och demoanläggningen . I centrum står utveckling av biobaserade och hållbara materialinnovationer som har kopplingar till främst skogsråvara men också till återvinning och utveckling av nya material från t ex textilier. Under hösten 2018 ska den praktiska verksamheten starta.

 

Motor i omställning

Test- och demoanläggningen blir en viktig del av Wargöns Innovations- och Industripark som täcker ett område på över 200 000 kvm vid Göta Älv. Ambitionen är att verksamheterna i parken ska ge drivkraft i omställningen till en ekonomi där biobaserade råvaror spelar huvudrollen.

– Vi vill i första hand se etableringar av entreprenörer, företag och organisationer som på olika sätt bidrar till sådan utveckling, säger Marie Dahlin. Det ger en stark koncentration av kompetens där de kan inspirera varandra och samarbeta kring nya affärer.

Ett pågående projekt handlar om att etablera en sorteringsanläggning för uttjänta textilier så att de kan återvinnas så effektivt som möjligt.

Med första spadtaget togs första steget. Från vänster: Martin Wänblom (VD, Innovatum), Marie Dahlin (kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg), Mikael Damberg (Närings- och innovationsminister), Martin Lindwall (VD Lindwalls bygg AB)

Från labb till kommersiell produktion

Wargön Innovation kommer att driva anläggningen. Den finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder), Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen. Sedan mitten av förra året drivs projektet av utvecklingscentret Innovatum.

– För oss skapar Wargön Innovation möjligheter ta fungerande idéer vidare från labbmiljöer till kommersiell skala och industriell produktion, säger Martin Wänblom som är vd för Innovatum.

– Genom Wargön Innovation kommer det att finnas resurser för att identifiera och lösa de problem som dyker upp på vägen.

– Den här satsningen passar väl in i fokuseringen på testbäddar och nyindustrialisering som pågår för att fortsätta att utveckla Sverige som industrination.

 

Fakta om bygget:

Byggherre för test- och demoanläggningen är Fastighets AB Vänersborg.

Uppdraget är upphandlat som en totalentreprenad av Lindwalls Bygg.

Byggstarten skedde i augusti 2017.