Engagemang och spännande resultat efter två dagars sortering av textil

Efter två intensiva dagar är det första textilsorteringsförsöket inom projektet Sorteringspilot och affärsmodeller genomfört. Den 30-31 maj 2017 samlades ett tiotal projektdeltagare i samhället Vargön med målet att manuellt sortera minst ett ton kläder med syfte att bättre förstå vilka olika materialslag plaggen består av.

Projektet leds av Wargön Innovation, finansieras delvis av RE:Source och engagerar olika aktörer – alltifrån detaljhandeln till återvinningsföretag och akademi och ideella organisationer som arbetar med textilinsamling.

Drygt ett ton kläder sorterades efter materialslag

Röda Korset, Myrorna och Emmaus Björkå bidrog med vardera ca 400-800 kg av sitt eget utsorterade material från sina textilinsamlingar. Utifrån specifika önskemål från Swerea IVFs testbädd sorterades textilierna i 20-talet olika huvudkategorier som till exempel 100% bomull, 100% polyester, 70%bomull/30% polyester, 100% ull, minst 20% ullblandningar, 50/50 viskos/bomull m.fl. Ytterligare ett 40-tal fiberblandningar identifierades.

– Det roligaste var att se de här unika kombinationerna som man inte tänker på annars. Man börjar fundera på varför det är så många material i ett plagg, säger Adrienne Collin från Stockholms Stadsmission och delaktig i försökens båda dagar.

– Det är väldigt kul att det kommer igång med återvinningsprojekt i Sverige och att vi är med som en del i det från början, det här har varit en mycket positiv upplevelse! Fortsätter David Njie, Emmaus Björkå.

Högskolan Väst ser på behov av automatisering i industriell skala

Sorteringsförsöken genomfördes manuellt genom att läsa på lapparna i plaggen, men med ett framtida industriellt perspektiv krävs att automatik och sensorik utvecklas för att mer effektivt detektera materialslag i textil för återvinning. Högskolan Väst deltog under försöket genom att observera behov och utmaningar med textilsortering och sedan överföra den kunskapen till hur man skapar tekniska förutsättningar i industriell skala.

Projektet siktar nu bland annat på höstens textilsorteringsförsök där även redesign och återbruk kommer att vara i fokus, tillsammans med materialslag. Genom sorteringsdagarna i Vargön har ytterligare ett steg tagits till att skapa förutsättningar för ett nationellt centrum för resurseffektiv textilanvändning på Wargön-området.

– Jag hoppas mycket på att det ska bli en ny basindustri för oss och gärna i Vargön, Vänersborg, avslutar kommundirektör Ove Thörnkvist.

– Textil är en råvara som vi bättre måste ta till vara på, säger Maria Ström, Verksamhetsledare för Wargön Innovation.

”Roligt att vara en del av projektet” ”Jag är väldigt inspirerad” ”Vi hoppas på goda resultat” Så låter omdömena bland de som sorterar.

Intresset för projektet är stort och Vänersborgs kommundirektör Ove Thörnkvist besökte oss för att se hur arbetet går. ”Det vore läckert om vi kunde ha en station för kläder i vår nya kretsloppspark”, säger han.

Sorteringsaktiviteter

Textilierna sorterades i många olika fraktioner.

Sorterat 2

Uppmärkt, vägt och redo att skickas till Swerea IVF testbädd.