Ingen textil i soppåsen – nu genomförs första sorteringspiloten

Varje person slänger i snitt åtta kilo textilier i avfallspåsen varje år. För att motverka detta pågår ett intensivt arbete för att få igång återanvändandet och återvinningen. Nästa vecka tar Wargön Innovations Sorteringspilot sitt första fysiska steg.

Wargön Innovation arbetar för att skapa ett nationellt centrum för resurseffektiv textilanvändning och som ett led i detta genomförs nu ett sorteringsförsök inom ramen för det RE:Source-finansierade projektet Sorteringspilot och affärsmodeller. Projektet engagerar olika aktörer – alltifrån detaljhandeln till återvinningsföretag och akademi och ideella organisationer som arbetar med textilinsamling.

Under två dagar sortera två ton kläder

Den 30-31 maj samlas ett tiotal projektdeltagare i Vargön för att sortera omkring två ton kläder.

– Jag är väldigt nyfiken på vilka textilfraktioner och textilblandningar vi kommer att hitta. Det blir som att lägga ett stort pussel, säger Maria Ström, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Röda Korset, Myrorna och Emmaus Björkå kommer att ta med sig eget utsorterade material från sina textilinsamlingar. Utifrån specifika önskemål från Swerea IVFs testbädd kommer textilierna att sorteras i omkring 25 olika kategorier. I första hand kommer fokus ligga på det textila materialet istället för kvalitet.

– Mycket går att återanvända ytterligare några vändor innan det är dags för återvinning av materialet. Även om materialet Emmaus Björkå bidrar med dessa dagar är definierat som inte säljbart i våra egna butiker så finns det avyttring för det i andra sammanhang eller som materialstöd till samarbetspartners, säger Magnus Nilsson, Insamlings- och hållbarhetsansvarig på Emmaus Björkå.

Textil en viktig råvara

Förhoppningen i framtiden är att textilier som samlas in ska ses som plagg som kan återanvändas eller som råvara till nya användningsområden – inte som avfall.  När Sorteringspiloten nu genomförs kommer det inte att finnas några maskiner till hjälp, utan sorteringen kommer att skötas helt manuellt.

– I framtiden kommer textil vara en viktig råvara och för oss är detta sorteringstest ett viktigt steg på vägen, det känns jättebra att det nu genomförs, säger Maria Ström.

Waterlooplein market in Amsterdam

Förhoppningen i framtiden är att textilier som samlas in ska ses som plagg som kan återanvändas eller som råvara till nya användningsområden – inte som avfall.

textile-1824182_1920